30. desember 2021

Dikt og drøm

Hamar kulturhus | Klubbscene Rolf Jacobsen |torsdag 3. februar kl. 19.00
Kjersti Bronken Senderud
leser fra sin siste bok, Søsterkranser, og samtaler med Ole Karlsen.

Vi ser frem til vårt første litteraturarrangement i 2022 – et møte med poeten Kjersti Bronken Senderud.

Bronken Senderuds siste diktsamling Søsterkranser kom i 2021. Her skildres et særegent univers der ulike vesener møtes. Til det lille småbruket i utkanten av skogen kommer bjørnen og haren, engler og søstre, dikteren Basho og danseren Kazuo Ohno. Alt som finnes, er i konstant bevegelse, og alle ting spiller sammen og kan når som helst forandre seg, i stadige metamorfoser.
– Diktene danser gjennom skogens ro, skrev Klassekampens anmelder Morten Langeland, som mente at Senderud i denne diktsamlingen skapte sammenføyinger mellom minnet og øyeblikket. – Å lese denne boka kjennes litt ut som å sove. Ikke fordi den er kjedelig, men fordi man liksom befinner seg i glipen mellom søvn og våketilstand: døsende, halvt drømmende, med glimt av foruroligende bilder som sørger for tidvise rykk», skrev Thula Kopreitan, litteraturkritiker i NRK, som mente at diktsamlingen til Bronken Senderud var av dem som hadde markert seg i året som gikk.

Gratis inngang.

Vel møtt!

Arrangementet er i samarbeid med Hamar bibliotek.

Med støtte fra Hamar kommune og Innlandet fylkeskommune.

21. desember 2021

Varm fornuft – om Tone Hødnebøs diktning

Benjamin Yazdan er skribent i tidsskriftet Montages og filmanmelder i Klassekampen, men også stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved universitetet i Oslo hvor han nå skriver en doktorgradsavhandling om Tone Hødnebøs diktning.

Tone Hødnebø er festivalpoet under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene i mars til neste år, og i denne samtalen mellom Benjamin Yazdan og Hans Kristian Rustad kan du bli bedre kjent med Hødnebøs særegne lyriske stemme. «Fornuften er varm, følelsene kalde» – lyder innledningsstrofen til et av diktene fra hennes diktsamling Stormstigen. Etter Benjamin Yazdans mening oppsummerer denne setningen mye av Tone Hødnebøs diktning, en diktning som ofte bryter ned skillet mellom den abstrakte tenkningen og den konkrete livsverdenen og gjerne går i aktiv dialog med filosofi, litteraturhistorie, kunsthistorie og mytestoff.  Under festivalen i mars vil det bli holdt et to-dagers seminar om Tone Hødnebøs forfatterskap hvor Benjamin Yazdan er blant de medvirkende.

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.

8. desember 2021

Møte med Henrika Ringbom

Velkommen til en ny episode i vår podkastserie om nordisk poesi.

Henrika Ringbom  (f. 62) er finlandssvensk lyriker og oversetter, bosatt i Helsingfors. Ringbom tilhører den svenskspråklige minoriteten i Finland og er også aktiv som oversetter av finsk samtidslyrikk. 

Hun debuterte med diktsamlingen Båge (1988) og har senere skrevet fem diktsamlinger og to romaner. Hun har også gjort flere gjendiktninger, blant annet av den finske lyrikeren Mirkka Rekola (1931-2014). Ringboms siste diktsamling: En röst finns bara när någon hör den kom i 2020.

Da Henrika Ringbom var atten år opplevde hun den japanske konseptutstillingen «ma». Den skulle få stor betydning for henne og vekke en livslang interesse for  japansk kultur. Er det mulig å se spor av denne inspirasjonen i diktene hennes?

Ringbom skriver på svensk, men behersker også finsk. Hvordan preger det lyrikken hennes at hun har tilgang til to så ulike språk? Hun har også to bosteder. Om vinteren bor og arbeider hun i Helsingfors. Om sommeren bor hun på familiestedet ved Korpo i Åbolands skjærgård. Påvirker denne stadige vekslingen mellom by og land skrivingen hennes?

Henrika Ringboms dikt er oversatt til finsk, engelsk, spansk, russisk, ungarsk, tyrkisk og persisk, men ennå ikke til norsk! Hun er blant gjestene på neste års poesifestival, men innen den tid kan du bli bedre kjent med henne i dette intervjuet gjort av Kjersti Bronken Senderud.  

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.

21. november 2021

Møte med Eldrid Lunden

Eldrid Lunden (f. 1940) var 28 år gammel da hun debuterte med sin første lyrikksamling. Til tross for de mange positive tilbakemeldingene var hun likevel lenge usikker på om hun ville skrive flere dikt. I dag regnes Eldrid Lunden som en av våre aller viktigste lyrikere innenfor modernismen. Etter debuten i 1968 har hun gitt ut 18 bøker innen lyrikk, essay og sakprosa. Lunden var med på å starte den første forfatterutdanningen i Norge. Initiativet kom ikke fra forfatterne selv, som man kanskje skulle tro, men fra kulturdepartementet tidlig på 60-tallet. I perioden 1982-2011 var Lunden studieleder ved Forfatterstudiet i Bø ved Høgskolen i Telemark. I 1996 ble hun Norges første professor i skjønnlitterær skrivekunst.

Kjersti Bronken Senderud er en av mange forfattere med bakgrunn fra Forfatterstudiet i Bø. Da hun nylig gjenleste Lundens Dikt i samling 1968-2018 slo det henne hvor helthetlige og komponerte Lundens bøker er, hvor tydelig de fremstår som hele verk og ikke som en samling med enkeltdikt samlet mellom to permer. Ja, faktisk er det slik at hele Lundens lyriske forfatterskap fremstår som en stor komposisjon – nesten som en krans. Hvordan jobber Eldrid Lunden frem tekstene sine? Hvor henter hun inspirasjonen fra? Hva vil det si at et dikt er politisk? Eldrid Lundens siste diktsamling Det er berre et spørsmål om tid kom i 2018 og er tilegnet mannen hennes Reidar Ekner som døde i 2014. Arbeidsprosessen med denne boken har skilt seg fra tidligere bøker. Lenge visste ikke Eldrid Lunden om hun ville klare å gjøre den ferdig.

Samtalen ledes av Kjersti Broknen Senderud, poet, skrivekunstlærer og medlem i programrådet i Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.

16. november 2021

Verden og buksene. Et Gunvor Hofmo-fragment

Hamar kulturhus | Klubbscene Rolf Jacobsen | tirsdag 7. desember kl. 19.00
Foredrag ved litteraturkritiker og forfatter Kaja Schjerven Mollerin


I år er det 100 år siden Gunvor Hofmo ble født. Hun som skulle bli en av våre mest betydningsfulle modernistiske lyrikere debuterte med diktsamlingen Jeg vil hjem til menneskene i 1946. I juni 1953 ble Gunvor Hofmo innlagt på Gaustad sykehus. Hvordan forholdt psykiatrien seg til at Hofmo forelsket seg i kvinner? I hvilken grad ble homoseksualiteten forstått som en del av sykdomsbildet, noe som skulle kureres? Og hva innebar åpenheten mot kvinner for Hofmo selv? Disse spørsmålene danner utgangspunktet for foredraget Verden og buksene. Et Gunvor Hofmo-fragment. Det dreier seg om én side av Hofmos liv, men også vår felles kultur- og mentalitetshistorie.


Gratis inngang.
Vel møtt!


Arrangementet er i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Hamar bibliotek.

5. november 2021

Velkommen til vår nye podkast-serie om nordisk poesi!

Det er den nordiske samtidspoesien som er tema for denne første episoden. Hvordan kan vi forstå «kanon-begrepet» når det gjelder lyrikk, og hva ligger egentlig i begrepet «samtidslyrikk»? Er samtidslitteratur litteratur fra 1950-tallet, eller må vi frem til 2000-tallet for å kunne gi lyrikken denne betegnelsen? Hva er det som kjennetegner samtidslyrikken når det gjelder form og tema? Hvordan preger vår moderne, fragmenterte virkelighet lyrikken, og hvordan preger dagens muntlighet lyrikken? Dette er blant spørsmålene som drøftes i denne første episoden.

Gjest i vår første sending er Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og en av våre mest sentrale lyrikkforskere og formidlere av nordisk lyrikk. Karlsen har skrevet en rekke bøker, blant annet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003), Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006) og Papirets flate med teikn. Lesingar i den norske lyrikkens kanon (2017). Han har også skrevet flere artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Ole Karlsen har vært faglig ansvarlig for poesifestivalen og er redaktør for festivalens egen skriftserie Nordisk samtidspoesi hvor det så langt er blitt utgitt ti bøker.

Samtalen ledes av Hans Kristian S. Rustad, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, og forfatter av flere bøker og artikler om nordisk samtidslyrikk. Hans Kristian S. Rustad sitter i programrådet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.