Nordisk samtidspoesi er en skriftserie knyttet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. I bøkene presenteres artikler, essays og annet materiale som omhandler et bestemt festivaltema eller festivalpoetens forfatterskap. Hovedredaktør for serien er Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, og redaksjonen for øvrig består av professor Anne Skaret, Høgskolen i Innlandet, og professor Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo.

Skriftserien utgis fra og med 2020 av Novus forlag som er godkjent som akademisk publiseringskanal i universitets- og høgskolesystemet. Bidragene vurderes redaksjonelt, hvorpå det praktiseres anonymisert fagfellevurdering med to eksterne fagfeller, hvorav én skal være tilsatt ved et utenlandsk lærested i den grad dette lar seg gjøre.

Bøkene fra årene 2012–19, utgitt av Oplandske Bokforlag, kan kjøpes av festivalen. Bestilling sendes: post@nordiskpoesifestival.no

Samtlige bind i skriftserien er også tilgjengelig (Open Access) via Novus forlags nettsider >

 

Skriftserien Nordisk samtidspoesi Ole Karlsen (red.):
Nordisk samtidspoesi. Henrik Nordbrandts forfatterskap

Nordbrandt var festivalpoet under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene på Hamar 2020. Henrik Nordbrandts forfatterskap strekker seg over hele seks tiår.  Siden debuten med Digte i 1966, bare 21 år gammel, har han gitt ut en rekke diktsamlinger, og også bøker i andre sjangrer. I 1998 mottok han Nordisk råds litteraturpris for diktsamlingen Drømmebroer.

Nordbrandts dikt er kjennetegnet av stor skjønnhet, særegen bildedannelse og elegant syntaks. Tematisk og formelt beveger de seg i ulike stemningsleier og utfolder seg i en bue fra det sentrallyriske til det grotesk-satiriske og det eksplisitt politiske. På den ene siden er diktene svært tilgjengelige, mens de på den andre siden unndrar seg å bli naglet fast i én betydning eller betydningsramme. En slik dikterisk praksis kommenteres og drøftes i flere av bidragene i Nordisk samtidspoesi. Henrik Nordbrandts forfatterskap. Boka inneholder også en lang samtale med poeten selv gjort av Louise Mønster.

Bidragsytere: Asger Schnack, Peter Stein Larsen, Ingrid Nielsen, Louise Mønster, Ole Karlsen, Dan Ringgaard og Erik Skyum-Nielsen

Hovedredaktør for skriftserien er Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Novus forlag 2021 | 194 sider | ISBN: 978-82-8390-057-6 |


Ole Karlsen og Hans Kristian Rustad (red.):
Nordisk samtidspoesi. Hanne Bramness’ forfatterskap

Hanne Bramness var festivalpoet under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene på Hamar i 2019. Siden debuten med Korrespondanse i 1983 har hun med sine 16 diktbøker, hvorav fem for barn og unge, etablert seg som en av Norges mest betydelige poeter. Bramness er gjendiktet til flere språk, bl.a. fransk og engelsk, og hun er òg selv en sentral gjendikter, særlig fra engelskspråklig poesi. Bramness var redaktør for Stemmens kontinent (1997–2007), en serie med gjendiktninger av kvinners poesi, og hun driver nå Nordsjøforlaget der gjendiktning av samtidslyrikk fra landene rundt Nordsjøen står sentralt. Bramness har vunnet en rekke priser, bl.a. Doblougprisen, Språklig samlings litteraturpris og Diktertavla. For sitt arbeid med poesiformidling fikk hun Wergelands åre i 2012.

Bramness’ lyrikk er svært formbevisst og historisk orientert, en øyets poesi rettet både mot det som blikket «avskjuler» og det som ikke fremtrer for blikket. Diktene er sansenære og synestetisk sanselige, og der uttrykksformen tidligere kunne være streng og eksplisitt språkkritisk er hun i de senere diktbøkene åpnere i formen, mer fortellende og direkte leserhenvendt. I Nordisk samtidspoesi. Hanne Bramness’ forfatterskap belyses hennes diktning så vel som hennes gjendiktningsinnsats fra ulike ståsteder i artikler og essays skrevet av fremtredende forfatterkolleger og lyrikkforskere fra hele Norden. Boka inneholder også en lengre samtale med Hanne Bramness.

Bidragsytere: Johan Alfredsson, Dan Andersen, Hadle Oftedal Andersen, Ole Karlsen, Silje Solheim Karlsen, Hilde Kramer, Ingrid Nielsen, Dan Ringgaard, Hans Kristian Rustad, Anne Skaret og Silje Harr Svare.

Novus forlag 2020 | 261 sider | ISBN: 978-82-8390-036-1 | Pris: 250,- | Kjøp >

Silje Harr Svare (red.):
Nordisk samtidspoesi. Göran Sonnevis forfatterskap

Göran Sonnevi var festivalpoet under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene på Hamar i 2018. Siden debuten med Outfört i 1961 har han etablert seg som en av Nordens mest betydelige poeter. Sonnevi er gjendiktet til en rekke språk og har selv gitt svensk språkdrakt til poeter som Paul Celan, Osip Mandelstam, Hans Magnus Enzensberger og Ezra Pound. Han har blitt tildelt en rekke litterære priser, blant annet Nordisk råds litteraturpris for Oceanen i 2006.

Sonnevi blir karakterisert som en grenseoverskridende og grenseløs poet. Allerede i sine tidligste utgivelser skriver han politikken inn i poesien. I de totalt 17 diktbøkene han hittil har utgitt, innlemmer han også økologiske, biologiske, geografiske, historiske og filosofiske så vel som matematiske refleksjoner. Sonnevis dikt står ikke minst fram som en henvendelse til og undersøkelse av språket og diktningen. Poesien hans vender seg mot verdenspoeter som Dante og Hölderlin så vel som mot seg selv, både ved at partier av tidligere dikt stadig skrives inn i nyere tekstsammenhenger og ved at det personlige livet, som i sterk grad er et dikterliv, tematiseres i diktene. I denne antologien utforsker framtredende nordiske poesiforskere og poetkolleger mangfoldigheten, kompleksiteten og åpenheten i Sonnevis lyrikk.

Bidragsytere: Paula Henrikson, Arne Melberg, Ingrid Nielsen, Mikael van Reis, Øyvind Rimbereid og Espen Stueland.

Oplandske Bokforlag 2019 | 105 sider | ISBN: 978-82-7518-267-6 | Pris: 200,-

Ole Karlsen (red.):
Nordisk samtidspoesi. Øyvind Bergs forfatterskap

I 2017 var Øyvind Berg festivalpoet. Han debuterte med Retninger i 1982, og har siden den gang etablert seg som en av våre viktigste og sterkeste forfattere. Berg er dessuten en betydelig gjendikter av så vel lyrikk som dramatikk. Han er også selv dramatiker og har bakgrunn som skuespiller i den internasjonalt kjente friteatergruppa Baktruppen.

I Nordisk samtidspoesi. Øyvind Bergs forfatterskap er det først og fremst lyrikken som står i sentrum med artikler og essays fra poeter og forskere fra hele Norden. Imidlertid rommer boka også en artikkel som belyser Bergs virke som dramatiker og dramaoversetter. Boka inneholder dessuten en lengre samtale med Berg om så vel poetologi som hans egen diktning.

Bidragsytere: Jan Erik Vold, Silje Solheim Karlsen, Martin Glaz Serup, Frode Helmich Pedersen, Eirik Vassenden, Lillian Bikset, Morten Langeland og Ole Karlsen.

«Ole Karlsens antologi om Øyvind Berg får fram motsetninger i et sentralt forfatterskap. […] Antologien om forfatterskapet utkommer i Oplandske Bokforlags fine serie, basert på seminarer under Nordisk poesifestival på Hamar.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

Oplandske Bokforlag 2018 | 176 sider | ISBN: 978-82-7518-260-7 | Pris: 200,-

Hans Kristian Rustad (red.):
Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap

Under Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene på Hamar i 2016 var Tua Forsström festivalpoet. Forsström debuterte i 1972 med En dikt om kärlek och annat. Så langt har hun gitt ut elleve diktbøker og er oversatt til over tretti språk. I tillegg har hun skrevet dramatikk og tekster for tonesatte verk. Med priser som Sveriges Radios lyrikpris (1987), Edith Södergran-priset (1988), Svenska Akademiens Finlandspris (1992), Gerard Bonniers lyrikpris (1993), Svenska litteratursällskapets Tollanderska pris (1998), Nordisk råds litteraturpris (1998), Bellmanpriset fra Svenska Akademien (2003) og De Nios Stora Pris (2007) har hun befestet sin posisjon som en av Nordens aller viktigste samtidsforfattere.

I antologien Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap blir ulike sider av Forsströms forfatterskap presentert gjennom essays og vitenskapelige artikler skrevet av framtredende forfatterkolleger og poesiforskere fra Norden. Boka inneholder også en lengre samtale med Forsström.

Bidragsytere: Hadle Oftedal Andersen, Øyvind Berg, Tatjana Brandt, Tua Forsström, Niels Frank, Ole Karlsen, Unni Langås, Andreas G. Lombnæs, Mette Moestrup, Louise Mønster, Hans Kristian Rustad og Silje Harr Svare.

«Det är ett mått på bidragens kvalitet och uppslagsrikedom att man lämnar den med en känsla av att ha fått sin bild av Forsströms diktning berikad.»
Michel Ekman, Hufvudstadsbladet

Oplandske Bokforlag 2017 | 204 sider | ISBN: 978-82-7518-252-2 | Pris: 200,-

Ole Karlsen (red.):
Nordisk samtidspoesi. Cecilie Løveids forfatterskap

I 2015 var Cecilie Løveid festivalpoet. Hun debuterte i 1972 med den lyriske romanen Most og utga flere prosabøker på 1970-tallet. Internasjonalt er Løveid mest kjent som dramatiker, og hun skrev en rekke dramaer fram mot årtusenskiftet. Hennes første bok med sjangerbetegnelsen dikt, Spilt, utkom i 2001, og de fire påfølgende samlingene – Gartnerløs (2002), Nye ritualer (2008), Svartere bunader (2010) og Flytterester (2012) – har befestet hennes posisjon som en av våre aller viktigste og mest toneangivende samtidsforfattere.

I Nordisk samtidspoesi. Cecilie Løveids forfatterskap belyses diktningen hennes fra ulike ståsteder i artikler og essays skrevet av fremtredende forfatterkolleger og litteraturforskere fra hele Norden. Boka inneholder også en lengre samtale med Løveid.

Bidragsytere: Knut Ove Arntzen, Øyvind Berg, Gitte Broeng, Hadle Oftedal Andersen, Christine Hamm, Ole Karlsen, Wenche Larsen, Andreas G. Lombnæs, Louise Mønster, Hans Kristian Rustad, Eva Ström, Johannes Holstad Tønder, Eirik Vassenden og Jan Erik Vold.

Oplandske Bokforlag 2016 | 230 sider | ISBN: 978-82-7518-240-9 | Pris: 200,-

Bilde av Barnelyrikk-antologien
Anne Skaret (red.):
Nordisk samtidspoesi. Barnelyrikk: en antologi

Barnelyrikk: en antologi er den fjerde utgivelsen i serien Nordisk samtidspoesi. Boka inneholder elleve bidrag som alle dreier seg om barnelyrikk som grunntema.

Fra ulike hold blir det påpekt at det er et særlig forhold mellom barn og det poetiske språket, men barnelyrikk som sjanger er så langt blitt lite utforsket. Denne boka er unik i sitt slag i norsk sammenheng da den i sin helhet blir viet refleksjoner over og analyser av nordisk lyrikk for barn og unge i kunstpoesitradisjonen. Når barnelyrikk stilles under lupen, aktualiseres en rekke spørsmål: Hvordan skiller barnelyrikk seg fra lyrikk beregnet for voksne? Hva karakteriserer samtidslyrikk for barn og unge? Hvordan samspiller barnelyrikk med andre kunstarter og ulike medier? På hvilke arenaer og på hvilke måter blir lyrikk formidlet til barn og unge, og hvordan kan den formidles? De elleve bidragene i boka utforsker slike og andre spørsmål fra ulike perspektiver og med ulike tilnærmingsmåter. Materialet som blir utforsket i bidragene, spenner vidt. Et hovedfokus blir satt på nordisk samtidslyrikk for barn og unge, men det trekkes også historiske linjer bakover i barnelitteraturhistorien. Til sammen byr boka på en mangefasettert framstilling av barnelyrikk og argumenterer for en åpen og utforskende holdning til hva barnelyrikk er, eller kan være.

Bidragsytere er poeter, barne- og ungdomslitteraturforskere og litteraturforskere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige: Harald Bache-Wiig, Berit Westergaard Bjørlo, Hanne Bramness, Karin Brygger, Nina Christensen, Nina Goga, Åse Marie Ommundsen, Stella Parland, Hans Kristian Rustad, Anne Skaret og Einar Økland.

Boka retter seg mot studenter, undervisere og forskere i lærerutdanningene, nordistikk, litteraturvitenskap og bibliotekfag, samt mot barnehagelærere og grunnskolelærere og alle andre som har interesse for barnelyrikk.

«Sammantaget […] tillför artiklarna och boken som helhet mycket ny inspiration till forskning om lyrik för barn och ungdom. Antologin speglar hur vittomfattande det barnlitterära lyriska fältet är och hur väsentlig det är att utforska det med ett omfamnande av såväl mer klassisk som nyare forskningsmetodik.»
Kristin Hallberg, Fil.lic. i litteraturvetenskap, Stockholms universitet
Les hele anmeldelsen her >

Oplandske Bokforlag 2015 | 180 sider | ISBN: 978-82-7518-230-0 | Pris: 200,-

OB-Rimbereids-forfatterskap

Ole Karlsen (red.):
Nordisk samtidspoesi. Særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap

I 2013 var Øyvind Rimbereid festivalpoet under Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. Han debuterte i 1993 med novellesamlinga Det har begynt. Etter ytterligere to prosabøker kom diktdebuten med Seine topografiar i 2000. Med diktsamlinger som Trådreiser (2001), Solaris korrigert (2004), Herbarium (2008), Jimmen (2011) og Orgelsjøen (2013) har Rimbereid etablert seg som en av våre viktigste og sterkeste forfattere. I Nordisk samtidspoesi. Særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap belyses forfatterskapet fra ulike ståsteder i artikler skrevet av fremtredende lyrikkforskere og forfattere fra hele Norden. Boka inneholder også en lengre samtale med Rimbereid, en lyrikkteoretisk avdeling samt et essay av Kjartan Fløgstad om oppblomstringen av nynorsklitteraturen de senere årene.

Bidragsytere: Derek Attridge, Ulf Eriksson, Kjartan Fløgstad, Anna Hallberg, Ole Karlsen, Unni Langås, Ingmar Lemhagen, Hanna Mühlbauer, Louise Mønster, Thorstein Norheim, Jan Röhnert, John Swedenmark, Eirik Vassenden, Morten Wintervold og Erling Aadland.

Oplandske Bokforlag 2014 | 288 sider | ISBN: 978-82-7518-218-8 | Pris: 200,-


OB-Lyrikk-og-musikk
Ole Karlsen (red.):
Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk

Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk inneholder 13 artikler og essays som alle kretser omkring ulike aspekter ved tre grunntemaer: lyd og betydning, musikken i lyrikken og musikk og lyrikk.

Opprinnelig var lyrikk tale til musikk. Og talen innebærer stemme, lyd og klanger, begreper vi også bruker om musikken som kunstart. At forskjellen mellom språklyder (fonemer) er betydningsskapende, tilhører barnelærdommen, men har språklyder og språklige klanger noen betydning i seg selv og utover dette? Og hvilken funksjon har det verbal-musikalske i selve diktet, og hva har stemmen å si når vi hører diktet framført muntlig – uten at vi selv må lytte oss fram til skriftstemmen slik vi gjør når vi leser? Et flertall av bokas bidragsytere, så vel poeter som poesi- og musikkforskere, er opptatt av slike grunnleggende problemstillinger, samtidig som også ulike former for sangpoesi – opera, viser, jazz & poetry, rock og rapp – legges under lupen. Bokas siste del omhandler to av våre største sanglyrikere, Alf Prøysen og Bob Dylan.

Bidragsytere: Harald Bache-Wiig, Jan Ciglbauer, Even Igland Diesen, Håvard Enge, Paal-Helge Haugen, Sebastian Jazdzewski, Ole Karlsen, Frank Kjørup, Birgitte Stougaard Pedersen, Hans Kristian Rustad, Morten Søndergaard, Jan Erik Vold og Erling Aadland.

Oplandske Bokforlag 2013 | 260 sider | ISBN: 978-82-7518-208-9 | Pris: kr 200,-

OB-Eggens-forfatterskap
Ole Karlsen (red.):
Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap

Under Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene i 2011 sto Jo Eggens forfatterskap sentralt. Etter debuten i 1980 har Jo Eggen etablert seg som en av de mest sentrale og kresne lyrikerne i norsk samtidspoesi, og gjennom artikler og essays skrevet av fremtredende lyrikkforskere og Eggens forfatterkolleger belyses dette forfatterskapet fra ulike vinkler og litterære ståsteder. For første gang presenteres dermed en allsidig og kritisk presentasjon av alle Jo Eggens sju diktsamlinger. Eggen er også kjent for sine gjendiktninger fra russisk, og også disse arbeidene behandles i boka. Boka inneholder dessuten en lengre samtale med Eggen om hans forfatterskap. I tillegg presenteres artikler og essays om norsk og nordisk samtidspoesi, bl.a. om skriftlyrikkens marginaliserte plass i den litterære offentlighet, om tilstanden i norsk samtidslyrikk og om nordisk samtidslyrikk i forhold til andre medier og kunstarter.

Bidragsytere: Vigdis Hjorth, Thorstein Norheim, Hadle Oftedal Andersen, Trond Haugen, Ole Karlsen, Kristine Næss, Hanne Bramness, Johan Dragvoll, Peter Stein Larsen, Øyvind Rimbereid, Audun J. Mørch, Thomas Seiler og Jan Erik Vold.

Oplandske Bokforlag 2012 | 288 sider | ISBN: 978-82-7518-194-5 | Pris: kr 200,-