Seminar om Hanne Bramness’ forfatterskap

Høgskolen i Innlandet, Hamar, auditorium 3 | 7.–8. mars

 

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlige:
professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet | ole.karlsen@inn.no | +47 908 67 933
professor Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo | h.k.rustad@iln.uio.no | +47 418 09 912‬

 

Mer informasjon om seminarprogrammet kommer.